Cập nhật hệ thống quản lý tài khoản, mật khẩu theo tiêu chuẩn CSA STAR

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R111 >

Cập nhật hệ thống quản lý tài khoản, mật khẩu theo tiêu chuẩn CSA STAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Từ phiên bản R111, để có thể tăng thêm tính bảo mật an toàn dữ liệu đối với tài khoản thì phần mềm QLTS cập nhật quy tắc đặt mật khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R111, khi thực hiện thiết lập cho mật khẩu của các tài khoản trên phần mềm QLTS thì anh/chị chỉ cần khai báo mật khẩu gồm 6 kí tự tùy ý.

- Từ phiên bản R111, để tăng thêm tính bảo mật an toàn dữ liệu đối với các tài khoản khách hàng thì phần mềm QLTS cập nhật quy tắc đặt mật khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế với 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt

Lưu ý: Mật khẩu cũ của đơn vị đang sử dụng vẫn có hiệu lực, chỉ khi anh/chị thực hiện đổi mật khẩu, quên mật khẩu, thêm người dùng mới hay tạo mới dữ liệu mới cần thiết lập lại mật khẩu theo tiêu chuẩn mới.

Thay đổi cụ thể như sau:

Vào menu Hệ thống\Đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu.

QLTS_R111_01

Nhấn Cất.