Cán bộ QLTS muốn biết thông tin mã tài sản, năm sử dụng tài sản cần đề nghị xử lý để cơ quan chủ quan phê duyệt dễ dàng hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R111 >

Cán bộ QLTS muốn biết thông tin mã tài sản, năm sử dụng tài sản cần đề nghị xử lý để cơ quan chủ quan phê duyệt dễ dàng hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ quản lý tài sản cấp dưới khi gửi cơ quan chủ quản phê duyệt phiếu đề nghị xử lý tài sản có thể dễ dàng nắm được thông tin mã tài sản, năm sử dụng. Với cơ quan chủ quản cấp trên thì có đầy đủ thông tin để dễ dàng phê duyệt.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R111, trên phiếu đề nghị xử lý tài sản chỉ hiển thị thông tin tên của tài sản nên trong trường hợp tài sản có tên trùng nhau, cơ quan cấp trên khó có thể phân biệt và phê duyệt cho các tài sản đó. Ngoài ra trên phiếu đề nghị xử lý tài sản cũng không có thông tin năm sử dụng nên các cán bộ quản lý khó có thể nắm bắt được hiện trạng của tài sản.

- Từ phiên bản R111, trên phiếu đề nghị xử lý tài sản bổ sung thông tin mã tài sản và năm sử dụng giúp cán bộ quản lý tài sản của cơ quan chủ quản có thể dễ dàng theo dõi và phê duyệt các đơn của cấp dưới gửi lên.

Thay đổi cụ thể như sau:

Ví dụ: Đơn vị có tài sản là bộ máy vi tính được đưa vào sử dụng từ ngày 15/06/2014. Đến ngày 10/01/2019 phát hiện ra bộ máy vi tính bị hỏng, đơn vị làm phiếu đề nghị xử lý nộp lên cấp trên cho bộ máy vi tính hỏng đó.

Tài sản có thông tin ghi tăng:

QLTS_R111_02

Ngày 10/01/2019 CBTS lập Đề nghị xử lý, thực hiện thêm đề nghị xử lý cho tài sản. Nhấn Cất.

QLTS_R111_03

Trên chứng từ đề nghị xử lý, chọn Báo cáo\Phiều đề nghị xử lý.

QLTS_R111_04