Khi kết nối phần mềm QLTS và Mimosa 2019, cán bộ QLTS muốn hạch toán đầy đủ với tất cả các loại tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R111 >

Khi kết nối phần mềm QLTS và Mimosa 2019, cán bộ QLTS muốn hạch toán đầy đủ với tất cả các loại tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp những đơn vị khi thực hiện kết nối giữa phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa.NET  2019 có thể hạch toán đầy đủ tất cả các loại tài sản với hạch toán tài khoản nguyên giá và hao mòn chính xác.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R111, trong trường hợp đơn vị tự thêm loại tài sản hoặc đang sử dụng bộ danh mục đặc thù của Tỉnh thì khi thực hiện kết nối giữa phần mềm QLTS với Mimosa 2019 sẽ không hạch toán chính xác thông tin tài khoản nguyên giá và hao mòn tương ứng gây khó khăn và mất thời gian chỉnh sửa cho kế toán.

- Từ phiên bản R111, phần mềm cải tiến giúp hạch toán đầy đủ, chính xác thông tin tài khoản nguyên giá và hao mòn với tất cả các loại tài sản khi thực hiện kết nối giữa hai phần mềm QLTS và Mimosa 2019

Thay đổi cụ thể như sau:

Ví dụ: Đơn vị thêm 1 loại tài sản có mã 30101.01 là Xe ô tô của sếp là tài sản con của Xe 4 đến 5 chỗ với tỉ lệ hao mòn 6,67% và số năm sử dụng là 15 năm. Ngày 15/01/2019 đơn vị thực hiện ghi tăng cho tài sản xe ô tô của sếp mới thuộc loại 30101.01 có nguyên giá 800.000.000 đồng, BKS: 30K: 157.56. Cán bộ tài sản thực hiện như sau:

Vào menu Danh mục\Loại tài sản. Nhấn Thêm và thực hiện thêm loại tài sản.

Khai báo thông tin Loại tài sản, nhấn Cất.

QLTS_R111_09

Ghi tăng cho tài sản ô tô

QLTS_R111_10

Khi thực hiện kết nối với phần mềm MISA Mimosa NET 2019 thì chương trình đã tự động hạch toán đầy đủ chính xác các thông tin tài khoản nguyên giá và hao mòn lũy kế cho loại tài sản này.

R111_Ket_noi_MIMOSA4

Lưu ý: Anh/chị có thể thực hiện chỉnh sửa tài khoản nguyên giá và hao mòn tương ứng của tài sản trên phần mềm Mimosa 2019.