Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp >

Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Hướng dẫn cụ thể giúp cán bộ quản lý tài sản có thể lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo đúng thông tư 144

2. Hướng dẫn chi tiết

Để nắm được các thông tin chi tiết về các báo cáo, anh\chị theo dõi tài liệu chi tiết sau:

Báo cáo công khai

Báo cáo kê khai