Hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng nhập

Navigation:  Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ > Học phần mềm trực tuyến qua Zoom >

Hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đăng ký

 

1. Mở Zoom, nhấn Sign In/Sign Up Free (trên máy tính)

2-dang ky-01

 

hoặc Đăng ký (trên điện thoại).

2. Nhập ngày sinh của anh/chị, nhấn Continue (máy tính)

2-dang ky-02

 

hoặc nhấn Xác nhận (trên điện thoại).

2-dang ky-03

 

3. Nhập địa chỉ gmail, nhấn Sign Up (Đăng ký).

2-dang ky-04

 

4. Zoom sẽ gửi tin nhắn yêu cầu kích hoạt tài khoản theo địa chỉ gmail mà anh/chị đã nhập ở trên.

2-dang ky-05

 

Lưu ý: Nếu không thấy tin nhắn của Zoom trong hộp thư đến, anh chị hãy kiểm tra mục Spam/Thư rác.

5. Tiếp tục khai báo các thông tin khởi tạo như Tên, Mật khẩu, nhấn Continue/Tiếp tục.

2-dang ky-06

 

6. Nhập địa chỉ gmail của bạn bè, đồng nghiệp anh chị muốn mời sử dụng ZoomContinue/Tiếp tục.

Lưu ý: Nhấn Skip this Step để bỏ qua bước này.

2-dang ky-07

 

Đăng nhập

 

Cách 1: Sau khi đăng ký xong, anh /chị nhấn Sign In (trên máy tính) và Đăng nhập (trên điện thoại). Nhập địa chỉ gmail và mật khẩu anh/chị vừa khai báo. Nhấn Sign In/Đăng nhập.

2-dang ky-08

 

Cách 2: Nếu đã có tài khoản Google (tài khoản Gmail) hoặc Facebook, anh/chị chọn Sign in with Google/Đăng nhập bằng Google để đăng nhập bằng tài khoản Gmail hoặc chọn Sign in with Facebook/Đăng nhập bằng Faceboook để đăng nhập bằng tài khoản Facebook.

 

2-dang ky-09