Cán bộ QLTS mong muốn hướng dẫn cụ thể việc không cập nhật TT 45 sẽ không nhìn thấy tài sản trong danh sách tài sản để khách hàng dễ hiểu hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R104.1 >

Cán bộ QLTS mong muốn hướng dẫn cụ thể việc không cập nhật TT 45 sẽ không nhìn thấy tài sản trong danh sách tài sản để khách hàng dễ hiểu hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể biết về việc khi chưa cập nhật theo thông tư 45/2018/TT-BTC sẽ không nhìn thấy tài sản trong danh sách tài sản từ năm 2018 trở đi.

2. Hướng dẫn chi tiết

Đơn vị chưa thực hiện cập nhật thông tư 45/2018/TT-BTC, khi đăng nhập vào chương trình sẽ hiển thị cảnh báo.

R104-1.1

Hoặc trên màn hình danh sách tài sản sẽ hiển thị thông báo để anh/chị biết và thực hiện chuyển đổi tài sản theo thông tư mới nhất.

R104-1.2