Kế toán mong muốn khai báo được số giường trên các TSCĐ là ô tô cứu thương

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R127 >

Kế toán mong muốn khai báo được số giường trên các TSCĐ là ô tô cứu thương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Đối với các đơn vị y tế có được trang bị TSCĐ là xe cứu thương thì ngoài khai báo số ghế còn cần khai báo số giường bệnh trên xe từ đó khi cần tra cứu đề điều động xe cho hợp lý đối với

từng tình hình cứu thương.

- Đồng thời khi đăng kiểm thông tin xe là 5 chỗ ngồi 1 giường nằm do đó khi lên báo cáo kê khai (4b-ĐK-TSC) không có thông tin giường nằm thì báo cáo so với giấy đăng kiểm sẽ không

khớp.

- Hiện tại trên phần mềm đang khai chung số chỗ ngồi như các loại xe thông thường khác .

2. Chi tiết thay đổi

Khi khai báo thông tin tài sản, với loại tài sản là xe cứu thương, phần mềm bổ sung các trường thông tin khai báo là số giường bệnh trên xe, đồng thời cập nhật thêm cột số giường trên danh sách TS.

khai-bao-so-giuong-tren-cac-tscd-01