Khách hàng Sở Tài chính Hà Nội muốn in mẫu đặc thù Bảng tổng hợp tình hình chi mua sắm tài sản, dịch vụ cho giai đoạn 2011-2014

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R70 >

Khách hàng Sở Tài chính Hà Nội muốn in mẫu đặc thù Bảng tổng hợp tình hình chi mua sắm tài sản, dịch vụ cho giai đoạn 2011-2014

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng Sở tài chính Hà Nội muốn in mẫu báo cáo đặc thù Bảng tổng hợp tình hình chi mua sắm tài sản, dịch vụ cho giai đoạn 2011-2014 theo Công văn số 2915/STC-TTMSC

 

 

Cách thao tác

 

1. Tại đơn vị QLTS

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN trên tên miền hanoi.qlts.vn

Vào menu Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN, nhấn đúp chuột vào báo cáo Tổng hợp tài sản là Nhà

Trên bảng tham số báo cáo, chọn năm in báo cáo mong muốn

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

 

bc chi mua sam

 

2. Tại đơn vị tổng hợp

 

Ngoài chức năng in báo cáo tại đơn vị tương tư như đơn vị QLTS, đơn vị tổng hợp cũng có thể in báo cáo tổng hợp số liệu của toàn bộ các đơn vị cấp dưới giúp dễ dàng kiểm tra, đối chiếu

Vào menu Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN, nhấn đúp chuột vào báo cáo Tổng hợp tài sản là Nhà

Trên bảng tham số báo cáo, tích chọn In báo cáo tổng hợp

Trên tham số Đơn vị, chọn đơn vị cần kiểm tra báo cáo. Người dùng có thể tích chọn thêm tham số In chi tiết theo từng đơn vị để nhìn được số liệu cụ thể của từng đơn vị cấp dưới

 

tham so bao cao chi mua sam

 

Nhấn Đồng ý để in báo cáo