Menu Tra cứu

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Menu Tra cứu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu Tra cứu cho phép cán bộ quản lý tài sản ở đơn vị chủ quản có thể tra cứu tài sản cố định và tra cứu công cụ dụng cụ của các đơn vị cấp dưới