Đơn vị QLTS yêu cầu không cần gửi báo cáo kê khai lên cấp trên qua hệ thống QLTS.VN mà vẫn thực hiện được các nghiệp vụ khác của tài sản để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R57 >

Đơn vị QLTS yêu cầu không cần gửi báo cáo kê khai lên cấp trên qua hệ thống QLTS.VN mà vẫn thực hiện được các nghiệp vụ khác của tài sản để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Đối với đơn vị Quản lý tài sản có đơn vị chủ quản không đăng ký sử dụng hệ thống QLTS.VN

 

- Để đánh dấu cho việc đã kê khai thông tin của tài sản với đơn vị QLTS có đơn vị chủ quản không đăng ký sử dụng phần mềm, đơn vị thực hiện Lập báo cáo

 

bc khong gui nhan

 

Cách thực hiện

- Vào menu Báo cáo, chọn trang Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

- Để lập 1 lần gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên, nhấn nút Lập báo cáo.

lap bao cao khong ke khai

- Trên Danh sách báo cáo phải gửi, tích chọn báo cáo cần lập. Chức năng Gửi báo cáo tại màn hình này sẽ được ẩn đi. Trạng thái của báo cáo sau khi lập sẽ hiển thị là "Báo cáo không gửi, nhận qua phần mềm".

2. Đối với đơn vị tổng hợp có sử dụng phần mềm QLTS.VN nhưng không thiết lập gửi nhận báo cáo qua hệ thống

Cách thực hiện

Tại đơn vị tổng hợp, vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, kiểm tra thiết lập mặc định của chương trình

Tuy chon_Tuy chon bao cao_don vi tong hop

Để hủy bỏ việc gửi nhận báo cáo qua hệ thống phần mềm QLTS.VN, NSD bỏ tích tại tùy chọn "Gửi/Nhận qua hệ thống QLTS.VN". Thiết lập này chỉ có hiệu lực tại Năm áp dụng.

Khi đơn vị chủ quản đã nhận báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên thì khi thay đổi lại tùy chọn thành có Gửi/Nhận báo cáo qua hệ thống QLTS, phần mềm sẽ hiển thị thông báo đã từ chối hết tất cả báo cáo của các đơn vị trực thuộc gửi lên trong Năm áp dụng.

Nhấn Cất để lưu lại thay đổi.

Sau khi đơn vị tổng hợp thiết lập không gửi nhận báo cáo qua hệ thống QLTS.VN, đơn vị quản lý tài sản sẽ sử dụng tương tự như trường hợp đơn vị chủ quản không đăng ký sử dụng hệ thống QLTS.VN.