Cập nhật mẫu phiếu gia hạn/cập nhật và xuất HĐTC cho các sản phẩm khối HCSN

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R117 >

Cập nhật mẫu phiếu gia hạn/cập nhật và xuất HĐTC cho các sản phẩm khối HCSN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Giúp cán bộ quản lý tài sản biết được tình trạng tài nguyên của phần mềm mình đang sử dụng khi sắp hết hạn và có thể tự  đăng ký gia hạn, thực hiện cam kết thanh toán hay nhận hướng dẫn nội dung để thanh toán cho MISA được dễ dàng cũng như theo dõi lịch sử gia hạn để biết được tình trạng cấp tài nguyên và thanh toán đồng thời có thể ký điện tử ngay trên phần mềm để gia hạn cho sản phẩm.

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R117, phần mềm cho phép đơn vị thực hiện gia hạn trực tuyến ngay trên phần mềm. Với những đơn vị quá hạn từ 1 - 60 ngày thì vẫn sẽ được đăng nhập vào chương trình để xem được toàn bộ dữ liệu cũng như theo dõi các báo cáo trên chương trình.

- Từ phiên bản R117, phần mềm cho phép đăng ký gia hạn ngay trên phần mềm đồng thời có thể ký điện tử và gửi ngay cho MISA để thực hiện gia hạn. Ngoài ra, đối với những đơn vị quá hạn từ 1 - 60 ngày thì sẽ không được đăng nhập vào chương trình và sẽ hiển thị màn hình thông báo để đơn vị có thể dễ dàng nắm được.

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:

Đơn vị đăng nhập vào phần mềm sắp hết hạn (từ 90 - 1 ngày) anh/chị sẽ nhận được thông báo.
QLTS_R117_DANG_KY_GIA_HAN_SD_002

Đơn vị đăng nhập vào phần mềm đã hết hạn (từ 1 - 29 ngày), anh/chị sẽ không đăng nhập được vào chương trình và nhận được thông báo
QLTS_R117_DANG_KY_GIA_HAN_SD_003

Đơn vị đăng nhập vào phần mềm đã hết hạn (từ 30 - 59 ngày), anh/chị sẽ không đăng nhập được vào chương trình và nhận được thông báo.
QLTS_R117_DANG_KY_GIA_HAN_SD_001

Đơn vị đăng nhập vào phần mềm đã hết hạn từ 60 ngày trở đi thì sẽ nhận được thông báo MISA đã chính thức cắt thuê bao, xóa bỏ dữ liệu và ngừng phục vụ khách hàng tuy nhiên anh/chị vẫn có thể đăng ký gia hạn tiếp để sử dụng phần mềm.
QLTS_R117_DANG_KY_GIA_HAN_SD_004

Lưu ý: Đơn vị cần liên hệ với MISA để được hỗ trợ trong trường hợp muốn lấy lại dữ liệu đã phát sinh trên phần mềm QLTS.VN

Bước 1: Khi nhận được thông báo từ MISA, anh/chị nhấn Đăng ký gia hạn trên các màn hình thông báo, nhấn nút Đăng ký gia hạn tại góc màn hình hoặc nhấn Đăng ký gia hạn tại màn hình Lịch sử đăng ký gia hạn. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm, anh/chị kiểm tra lại các thông tin và khai báo các thông tin chưa đúng, chưa đầy đủ. Nhấn Tiếp tục
QLTS_R117_DANG_KY_GIA_HAN_SD_005

Bước 2: Tại màn hình Đăng ký, anh/chị kiểm tra các thông tin vừa khai báo. Nhấn Đăng ký và lựa chọn hình thức đăng ký
QLTS_R117_DANG_KY_GIA_HAN_SD_006

oNếu anh/chị có chữ ký điện tử thì chọn Gửi đăng ký có kèm chữ ký điện tử, nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Trong trường hợp anh/chị chưa cài đặt công cụ ký số thì nhấn vào dòng thông báo tải công cụ ký số theo hướng dẫn tại đây.

oChương trình sẽ tự động nhận diện chữ ký số và ký điện tử thành công. Nhấn OK.
QLTS_R117_DANG_KY_GIA_HAN_008
Sau khi anh/chị ký điện tử thành công thì phiếu đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm sẽ được tự động gửi về MISA.
QLTS_R117_DANG_KY_GIA_HAN_0011

oNếu anh/chị không có chữ ký điện tử thì chọn Gửi đăng ký kèm phiếu gia hạn đóng dấu, nhấn Thực hiện. Sau đó gửi phiếu đã đóng dấu về cho MISA qua đường bưu điện.
QLTS_R117_DANG_KY_GIA_HAN_SD_008
Chi tiết các bước hướng dẫn đăng ký gia hạn sử dụng sản phẩm anh/chị theo dõi tại đây.