Cán bộ QLTS cơ quan chủ quản muốn biết số lượng những tài sản đất của đơn vị con chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu để có kế hoạch cấp cho đầy đủ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R93 >

Cán bộ QLTS cơ quan chủ quản muốn biết số lượng những tài sản đất của đơn vị con chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu để có kế hoạch cấp cho đầy đủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Cán bộ QLTS cơ quan chủ quản muốn biết số lượng những tài sản đất của đơn vị con chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu để có kế hoạch cấp cho đầy đủ.

2. Hướng dẫn chi tiết

 

 

Cách 1: Thiết lập hiển thị thêm cột Giấy CNQSDĐ số trên danh sách tài sản của đơn vị

 

Chọn Tra cứu\Tra cứu tài sản

 

Trên danh sách tài sản, thực hiện:

 

oNhấn chuột phải tại tiêu đề của một cột bất kỳ

 

oTích chọn hiển thị thông tin Giấy CNQSDĐ số

 

GiayCNQSDD_1

 

Cột Giấy CNQSDĐ số hiển thị thông tin Giấy CNQSDĐ số đã được kê khai của các tài sản đất

 

GiayCNQSDD_22

 

Cách 2: Thêm một bộ lọc chứa thông tin Giấy CNQSDĐ số để lọc nhanh

 

Chọn Tra cứu\Tra cứu tài sản

 

Trên màn hình Tra cứu tài sản, thực hiện:

 

oNhấn vào biểu tượng Bieutuong

 

oTrên giao diện Danh sách bộ lọc, nhấn Thêm

 

ChonDSloc

 

oThực hiện thêm các điều kiện lọc theo mong muốn

 

oNhấn Cất

 

BolocTSdat

 

Trên màn hình Tra cứu tài sản, chọn bộ lọc vừa thêm tại thông tin Lọc nhanh

 

LocnhanhTSDat

 

Danh sách tài sản hiển thị các tài sản thỏa mãn điều kiện của bộ lọc đã chọn

 

DanhsachTSdat