Cán bộ QLTS muốn xem được các tài liệu liên quan đến tài sản để tiện tra cứu đối chiếu

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R124 >

Cán bộ QLTS muốn xem được các tài liệu liên quan đến tài sản để tiện tra cứu đối chiếu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS muốn xem được các tài liệu liên quan đến tài sản để tiện tra cứu đối chiếu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R124, phần mềm chưa lưu lại thông tin của tài liệu gốc để phục vụ tra cứu, ví dụ như Hợp đồng, hóa đơn, biên bản bàn giao, quyết định giao tài sản cho đơn vị... Cán bộ QLTS phải tìm lại tài liệu nên mất nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R124, phần mềm cho phép đính kèm các tài liệu liên quan khi khai báo tài sản. Cụ thể như sau:

o Chọn menu Tài sản, nhấn Thêm để khai báo tài sản.

o Chọn tab Thông tin kê khai.

o Nhấn vào biểu tượng 1-dinh kem tai lieu-02 để tải lên file đính kèm.

1-dinh kem tai lieu-01

o Chọn 1 hoặc nhiều file đính kèm cùng lúc. Nhấn Open.

Lưu ý: phần mềm chỉ cho phép tải lên file đính kèm có định dạng: .xls, .xlxs, .ods, .jpg, .jpeg, .png, .pdf

1-dinh kem tai lieu-03

o Sau khi tải lên, có thể xóa file đính kèm bằng cách nhấn vào Gỡ.

1-dinh kem tai lieu-04

o Nhấn Cất và đóng. Có thể tải về/xóa file đính kèm bằng cách nhấn vào biểu tượng tương ứng.

1-dinh kem tai lieu-05

o Phần mềm sẽ lưu lại file đính kèm ở tab Tệp đính kèm tương ứng với tài sản.

1-dinh kem tai lieu-06