Phiên bản R124

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R124

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R124:

1. Cán bộ QLTS muốn xem được các tài liệu liên quan đến tài sản để tiện tra cứu đối chiếu

2. Theo dõi định mức TSCĐ theo QĐ 50/2017/TT-TTg

3. Bổ sung biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đặc thù Hà Nội

4. Cập nhật báo cáo đặc thù Sở tài chính Hà Nội cho đơn vị cấp dưới

5. Bổ sung công cụ hỗ trợ phần mềm online

6. Cập nhật tổng đài MISA SUPPORT trên phần mềm