Bổ sung công cụ hỗ trợ phần mềm online

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R124 >

Bổ sung công cụ hỗ trợ phần mềm online

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp người dùng có thể liên hệ với MISA để được hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

Ngay tại màn hình Đăng nhập, anh/chị có thể liên lạc với MISA bằng 1 trong các cách sau:

MISA SUPPORT: tổng đài tư vấn, hỗ trợ khách hàng (3.000đ/phút).

Nhắn tin: nhắn tin cho đội ngũ tư vấn, hỗ trợ của MISA.

Zoom: giúp anh/chị xem hướng dẫn sử dụng Zoom như tải và cài đặt, tham gia phòng học Zoom... khi MISA tổ chức các khóa tập huấn hoặc học phần mềm trực tuyến.

Hướng dẫn: hướng dẫn sử dụng phần mềm QLTS.VN.

7. hotro-01