Cập nhật tổng đài MISA SUPPORT trên phần mềm

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R124 >

Cập nhật tổng đài MISA SUPPORT trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp người dùng có thể gọi tổng đài MISA SUPPORT ngay trên phần mềm khi muốn liên hệ với MISA để giải đáp các vướng mắc.

2. Chi tiết thay đổi

Nếu gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm, anh/chị có thể liên hệ ngay với MISA bằng cách nhấn vào Tổng đài hỗ trợ MISA SUPPORT ngay trên đầu trang hoặc Tư vấn hỗ trợ MISA SUPPORT ở dưới phần mềm (3.000đ/phút).

8. MISASUPPORT-01