Khách hàng tỉnh Long An muốn khi tải file excel nhập khẩu tài sản từ phần mềm QLTS cập nhật danh mục tài sản theo Quyết định 1023/QĐ-UBND của tỉnh Long An

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R69 >

Khách hàng tỉnh Long An muốn khi tải file excel nhập khẩu tài sản từ phần mềm QLTS cập nhật danh mục tài sản theo Quyết định 1023/QĐ-UBND của tỉnh Long An

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng cho các đơn vị thuộc tỉnh Long An có nhu cầu nhập khẩu được các tài sản khai báo theo danh mục loại tài sản của QĐ 1023/2016 vào phần mềm QLTS.VN

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào đơn vị QLTS tại địa chỉ: longan.qlts.vn

Vào menu Tài sản\Nhập khẩu tài sản, tải về máy tệp mẫu nhập khẩu theo Thông tư 162/2014/TT-BTC và Quyết định 1023/2016/QĐ-UBND (tùy chọn mẫu Excel 1997-2003 hoặc Excel 2007)

 

qd1023

 

Trên file nhập khẩu mẫu vừa tải về, danh mục loại tài sản đã được bổ sung thêm danh mục loại tài sản theo QĐ 1023 của UBND tỉnh Tiền Giang