Cán bộ QLTS muốn dễ dàng xem được thông tin lô tài sản để chọn được chính xác lô tài sản cần ghi giảm

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R66.1 >

Cán bộ QLTS muốn dễ dàng xem được thông tin lô tài sản để chọn được chính xác lô tài sản cần ghi giảm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Để đáp ứng nhu cầu dễ dàng chọn tài sản Lô khi ghi giảm, tránh nhầm lẫn thông tin của lô này sang lô tài sản khác, trên chứng từ ghi giảm: bổ sung thêm các thông tin của Lô tài sản như Năm ghi tăng, Số lượng

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thực hiện thêm mới một chứng từ Ghi giảm, trên chứng từ Ghi giảm nhấn Chọn tài sản theo lô Chon TS lo

Trên chức năng Chọn tài sản theo lô, nhấn vào biểu tượng mui ten xuong tại phần Lô tài sản, phần mềm sẽ thống kê toàn bộ các tài sản quản lý theo lô đang sử dụng tại đơn vị

 

bo sung nam ghi tang

 

Trên danh sách tài sản theo lô được liệt kê ra, 2 thông tin Năm ghi tăngSố lượng mới được bổ sung thêm để giúp người dùng không bị nhầm lẫn khi chọn tài sản lô cần ghi giảm

Chọn đến tài sản lô mong muốn, nhập số lượng tài sản trong lô cần ghi giảm (hoặc chọn toàn bộ lô), chọn Hình thức ghi giảm phù hợp, nhấn Đồng ý

Phần mềm sẽ tự động lấy Tài sản lô vừa chọn lên chứng từ ghi giảm. Lúc này trên chứng từ ghi giảm hiển thị các thông tin: Số lượng giảm, Nguyên giá giảm, Giá trị còn lại giảm, Đơn vị tính của tài sản lô trên. Để xem chi tiết các tài sản trong lô, nhấn vào biểu tượng mui ten ngang bên cạnh mã tài sản lô

Nhấn Cất/Cất và Đóng để lưu chứng từ

 

xem ghi giam lo