Thêm/Sửa khai thác tài sản kinh doanh

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác > Khai thác tài sản >

Thêm/Sửa khai thác tài sản kinh doanh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi tình hình khai thác tài sản tại đơn vị trong năm, các tài sản được khai báo ở đây sẽ lên báo cáo công khai cho thuê tài sản nhà nước

Cách thao tác

- Vào menu Khai thác tài sản, nhấn Thêm chọn Thêm khai thác tài sản kinh doanh

khai_thac_TS

- Chọn tài sản, nhập các thông tin Số lượng (cái/chiếc), Diện tích (m2), Số tiền thu được, Hình thức KD (nếu có)

khai_thac_TS1

- Sau đó nhấn nút Cất để lưu tài sản kinh doanh

Sửa thông tin về tài sản kinh doanh

- Chọn thông tin cho thuê tài sản cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa dòng

- Nhập các thông tin cần sửa, sau đó nhấn nút Cất để lưu thông tin vừa sửa

Xóa thông tin khai thác tài sản

- Chọn thông tin khai thác tài sản cần xóa, nhấn nút Xóa trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa thông tin khai thác tài sản trên hộp thoại thông báo