Khai thác tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác >

Khai thác tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi tình hình khai thác tài sản tại đơn vị trong năm, các tài sản được khai báo ở đây sẽ lên báo cáo công khai cho thuê tài sản nhà nước

Cách thao tác

- Nhấn chọn Khai thác sử dụng trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach khai thac ts

Thêm mới tài sản cho đơn vị khác thuê sử dụng

- Nhấn nút Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm, xuất hiện dòng thông tin mới về tài sản

- Chọn Mã tài sản, nhập các thông tin Số hợp đồng cho thuê, Đơn vị thuê, Số lượng thuê, ...

- Sau đó nhấn nút Cất để lưu tài sản cho thuê

Sửa thông tin về tài sản cho thuê

- Chọn thông tin cho thuê tài sản cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa dòng

- Nhập các thông tin cần sửa, sau đó nhấn nút Cất để lưu thông tin vừa sửa

Xóa thông tin khai thác tài sản

- Chọn thông tin khai thác tài sản cần xóa, nhấn nút Xóa trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa thông tin khai thác tài sản trên hộp thoại thông báo