Bảo dưỡng tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác >

Bảo dưỡng tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi kế hoạch và quản lý tình hình thực hiện bảo dưỡng tài sản của đơn vị trong năm

Cách thao tác

- Nhấn chọn Bảo dưỡng tài sản trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach bao duong

Thêm mới tài sản dự kiến bảo dưỡng hoặc tài sản bảo dưỡng ngoài kế hoạch

- Kích chuột vào biểu tượng Them_03 thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm, xuất hiện dòng thông tin mới về tài sản

- Chọn Mã tài sản, nhập các thông tin phần kế hoạch: Ngày dự kiến, Dự toán, Loại bảo dưỡng, Mô tả

- Nhấn nút Cất để lưu tài sản dự kiến sẽ bảo dưỡng trong năm

Sửa thông tin về tài sản bảo dưỡng hoặc cập nhật thông tin thực tế bảo dưỡng tài sản

- Chọn thông tin bảo dưỡng tài sản cần sửa thông tin, kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Nhập các thông tin cần sửa như: Ngày thực hiện, Số tiền, Loại bảo dưỡng thực tế khi bảo dưỡng tài sản

- Nhấn nút Cất để lưu thông tin bảo dưỡng tài sản vừa sửa

Xóa bảo dưỡng tài sản

- Chọn thông tin bảo dưỡng tài sản cần xóa, nhấn biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa thông tin bảo dưỡng tài sản trên hộp thoại thông báo