Cho phép theo dõi các hình thức ghi giảm theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R98 >

Cho phép theo dõi các hình thức ghi giảm theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Để cán bộ QLTS có thể khai báo đầy đủ, chi tiết hình thức ghi giảm tài sản công theo đúng TT144/TT-BTC, trên chứng từ Ghi giảm bổ sung thêm các hình thức: Bán niêm yết, Phá dỡ, Hủy bỏ, Thu hồi.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Với tài sản thường

Vào menu Ghi giảm, nhấn Thêm

Khai báo Thông tin chung, nhấn Chọn tài sản

Chọn tài sản cần ghi giảm, lựa chọn Hình thức ghi giảm

R98_3

Nhấn Đồng ý

Nhấn icon_1 để sửa các thông tin về tài sản cần ghi giảm.

R98_4

Nhấn Cất.

Với tài sản theo lô

Vào menu Ghi giảm, nhấn Thêm

Khai báo Thông tin chung, nhấn Chọn tài sản theo lô

Chọn lô tài sản, lựa chọn Hình thức ghi giảm, Phân bổ số tiền thu được. Nhấn Đồng ý

R98_117

Nhấn icon_1để sửa các thông tin về tài sản cần ghi giảm

R98_118

Nhấn Cất.