Cho phép theo dõi các hình thức xử lý theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R98 >

Cho phép theo dõi các hình thức xử lý theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Để cán bộ QLTS có thể khai báo đầy đủ, chi tiết hình thức xử lý tài sản công theo đúng TT144/TT-BTC, trên chứng từ Đề nghị xử lý bổ sung thêm các hình thức: Bán niêm yết, Phá dỡ, Hủy bỏ, Thu hồi.

 

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Với tài sản thường

Vào menu Đề nghị xử lý, nhấn Thêm

Khai báo Thông tin cơ bản, nhấn Thêm

Chọn tài sản cần xử lý, lựa chọn Hình thức xử lý

R98_1

Nhấn Cất.

Với tài sản theo lô

Vào menu Đề nghị xử lý, nhấn Thêm

Khai báo Thông tin cơ bản, nhấn Chọn tài sản theo lô

Chọn lô tài sản, lựa chọn Hình thức xử lý. Nhấn Đồng ý

R98_2

Nhấn Cất.