Thêm/Sửa Phiếu thay đổi thông tin của tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Thay đổi thông tin >

Thêm/Sửa Phiếu thay đổi thông tin của tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện theo dõi và quản lý các phiếu thay đổi thông tin của tài sản tại đơn vị

Cách thao tác

1. Nhấn chọn Thay đổi thông tin trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach thay doi thong tin

2. Chọn tài sản cần thay đổi thông tin.

3. Khai báo các thông tin đề nghị thay đổi. Tùy theo tài sản được chọn là Nhà, Đất, Ô tô hay tài sản khác trên 500 triệu mà các thông tin thay đổi sẽ khác nhau

Them thay doi thong tin

4. Nhấn Cất.

Anh/chị có thể xem những lưu ý trước khi thực hiện chứng từ Thay đổi thông tin của tài sản tại đây.

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Thôn tin đã kê khai

Nội dung các thông tin trước khi thay đổi thông tin của tài sản, (phần mềm tự lấy thông tin)

Thông tin đề nghị thay đổi

Nội dung các thông tin của tài sản sau khi thay đổi, các thông tin này sẽ hiển thị trên báo cáo kê khai thay đổi thông tin

Thông tin về Nhà

 

Tên tài sản

Điền tên mới của ngôi nhà

Thuộc khuôn viên đất

Chọn khuôn viên đất có ngôi nhà

Năm xây dựng

Chọn khuôn viên đất có ngôi nhà

Thông tin về Đất

 

Tên tài sản

Điền tên mới của lô đất

Địa chỉ

Địa chỉ của lô đất

Thông tin về Ô tô

 

Nhãn hiệu xe

Điền nhãn hiệu của xe (VD: Honda Civic, ...)

Biển kiểm soát

Số biển kiểm soát của xe

Tải trọng(tấn)

Tải trọng cho phép của xe

Công suất xe

Công suất hoạt động của xe

Chức danh

Nhập chức danh của người mà xe phục vụ

Nguồn gốc xe

Nguồn gốc xuất sứ của xe (VD: Nhật Bản, ...)

HT bố trí SD

Điền hiện trạng bố trí sử dụng của xe

Hiện trạng

Tích chọn các hiện trạng sử dụng của xe

Thông tin về tài sản khác trên 500 triệu

 

Tên tài sản

Điền tên mới tài sản thay đổi

Thông số kỹ thuật

Thông tin về thông số kỹ thuật của tài sản

Hiện trạng sử dụng

Tích chọn các hiện trạng sử dụng của tài sản