Theo dõi tài sản đơn vị đang sử dụng khi làm việc trên phần mềm QLTS

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Theo dõi tài sản đơn vị đang sử dụng khi làm việc trên phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đối với các đơn vị khi bắt đầu sử dụng phần mềm QLTS.VN, có thể quản lý các thông tin về các tài sản đơn vị đang sử dụng trên phần mềm QLTS.VN bằng cách kê khai thông tin của tài sản theo mẫu có sẵn sau đó thực hiện nhập khẩu vào phần mềm.

Nếu đơn vị sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 R49 hoặc MISA Bamboo.NET 2012 R26 (trở đi), thì hoàn toàn có thể thực hiện xuất khẩu danh sách tài sản đang theo dõi trên phần mềm trên, sau đó thực hiện nhập khẩu vào phần mềm QLTS.VN

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)