Cải tiến tính năng Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R82 >

Cải tiến tính năng Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn tải được tệp danh sách những tài sản nhà nước hiện đang thiếu thông tin, không thể thực hiện được chức năng Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN để thực hiện bổ sung, chỉnh sửa lại dữ liệu trước khi tiến hành trao đổi thông tin với phần mềm ĐKTS của Cục Công sản.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào menu Tài sản\ Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN...

2. Nhập thông tin Mã đơn vị (mã quy định theo phần mềm Đăng ký tài sản của Cục Công sản)

3. Nhấn Thực hiện

 

thuc hien chuc nang trao doi cuc cs

 

4. Trên màn hình chức năng thông báo tài sản thiếu thông tin, nhấn vào tại đây để tải về tệp danh sách chi tiết

 

tai file ko thanh cong

 

5. Mở tệp danh sách tài sản thiếu thông tin, bổ sung dữ liệu vào tài sản trên phần mềm theo hướng dẫn ở cột Cách khắc phục

 

danh sach TS bao loi

 

6. Sau khi bổ sung thông tin cho tài sản, thực hiện lại chức năng Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN...

7. Nhấn Tải tệp tài liệu xml về máy, sử dụng công cụ đọc tệp xml để kiểm tra dữ liệu

8. Nhấn Kết thúc để đóng chức năng.

 

ket thuc trao doi thong tin