Cán bộ QLTS mong muốn file nhập khẩu danh mục CCDC mẫu lấy được danh mục loại CCDC đơn vị đã khai báo trong chương trình để nhập khẩu nhanh chóng

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R82 >

Cán bộ QLTS mong muốn file nhập khẩu danh mục CCDC mẫu lấy được danh mục loại CCDC đơn vị đã khai báo trong chương trình để nhập khẩu nhanh chóng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kế toán mong muốn tệp nhập khẩu danh mục CCDC mẫu lấy được danh mục loại CCDC đơn vị đã khai báo trong chương trình để giảm thời gian nhập liệu.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Tại đơn vị QLTS, trước khi thực hiện nhập khẩu danh sách CCDC của đơn vị, cán bộ QLTS thực hiện Thêm/Sửa danh mục loại công cụ dụng cụ trong menu Danh mục\Loại công cụ dụng cụ theo nhu cầu khai báo và sử dụng tại đơn vị. Sau đó, thực hiện Tải tệp nhập khẩu mẫu để khai báo danh sách CCDC cần nhập khẩu vào chương trình.

1. Vào menu Công cụ dụng cụ/Nhập khẩu công cụ dụng cụ

2. Tải tệp nhập khẩu về máy: Excel 1997-2003 hoặc Excel 2007

 

tai file nhap khau ccdc mau

 

3. Mở tệp nhập khẩu mẫu vừa tải được, kiểm tra danh mục loại công cụ dụng cụ tại sheet Danhmuc

 

danhmuc loai ccdc

 

4. Chuyển sang sheet CCDC, khai báo danh sách công cụ dụng cụ theo loại CCDC tại sheet Danhmuc

 

  nhap danh sach ccdc

 

5. Thực hiện nhập khẩu tệp danh sách CCDC vừa khai báo vào chương trình. Xem hướng dẫn nhập khẩu CCDC chi tiết tại đây