Cán bộ quản lý tài sản muốn tính khấu hao cho TSCĐ đúng quy định tại TT45/2013/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R84 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn tính khấu hao cho TSCĐ đúng quy định tại TT45/2013/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Với các phiên bản trước, khi thực hiện Trích khấu hao cho tài sản mới phát sinh tăng trong kỳ, phần mềm đang tính đúng theo giá trị khấu hao 1 kỳ của tài sản mà không phụ thuộc vào việc tài sản đó ghi tăng từ đầu kỳ hay giữa kỳ.

Kể từ phiên bản R84, giá trị tính khấu hao của tài sản mới phát sinh trong kỳ sẽ được tính chính xác đến ngày tăng (ngày bắt đầu tính khấu hao) của tài sản để phù hợp với quy định tại TT45/2013/TT-BTC.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Thiết lập nghiệp vụ Khấu hao

Vào menu Hệ thống/Tùy chọn/Nghiệp vụ

Tích chọn nghiệp vụ Tính khấu hao

Thiết lập Phương pháp tính khấu hao; Kỳ tính khấu hao mong muốn

Nhấn CấtĐóng

thiet lap trich kh he thong                          

 

2. Lập chứng từ trích khấu hao

Khai báo một tài sản mới thuộc loại có trích khấu hao

Ngày ghi tăng, Ngày BĐ tính khấu hao của tài sản nằm giữa kỳ tính khấu hao

khai bao ts moi                            

Lập chứng từ Trích khấu hao tại quý phát sinh tài sản trên

Giá trị khấu hao kỳ đầu tiên của tài sản sẽ được tính chính xác đến ngày BĐ trích khấu hao của tài sản theo công thức:

cong thuc tinh gia tri kh quy dau

 

trich kh quy dau

 

 

Với các kỳ trích khấu hao tiếp theo, giá trị khấu hao tài sản được lấy bằng đúng giá trị khấu hao 1 kỳ của tài sản

khau hao quy sau