Cán bộ QLTS muốn điều chuyển nhanh nhiều tài sản từ phòng ban này sang phòng ban khác để giảm thời gian làm việc

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R93 >

Cán bộ QLTS muốn điều chuyển nhanh nhiều tài sản từ phòng ban này sang phòng ban khác để giảm thời gian làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Cán bộ QLTS muốn điều chuyển nhanh nhiều tài sản từ phòng ban này sang phòng ban khác để giảm thời gian làm việc.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Vào Điều chuyển, nhấn Thêm

 

Trên chứng từ Thêm điều chuyển tài sản, nhấn Chọn tài sản

 

ChonTS

 

Trên giao diện Chọn tài sản điều chuyển, thực hiện:

 

Chọn các tài sản điều chuyển

 

Chọn Bộ phận sử dụng mới

 

Chọn Người sử dụng mới (nếu có)

 

Nhập Lý do điều chuyển (nếu có)

 

 

ChonTSdieuchuyen

 

Nhấn Cất để cất chứng từ điều chuyển.

 

 

  Catdieuchuyen