Cán bộ QLTS muốn cập nhật được thông tin của đơn vị trực thuộc khi đơn vị cấp dưới có thay đổi về địa chỉ, điện thoại, địa bàn hành chính…

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R80 >

Cán bộ QLTS muốn cập nhật được thông tin của đơn vị trực thuộc khi đơn vị cấp dưới có thay đổi về địa chỉ, điện thoại, địa bàn hành chính…

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản có thể dễ dàng theo dõi được thông tin của các đơn vị trực thuộc khi có bất cứ thay đổi nào về Địa chỉ, Điện thoại, Địa bàn hành chính, Loại hình đơn vị.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Tại đơn vị trực thuộc, cán bộ QLTS vào Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị để thiết lập các thông tin Mã ĐV QHNS, Tên đơn vị, Địa chỉ, Loại hình đơn vị, ...

2. Nhấn Cất để lưu lại thông tin

 

khai bao thong tin don vi

 

3. Sau khi đơn vị trực thuộc cập nhật thông tin đơn vị, cán bộ QLTS của đơn vị chủ quản có thể nhìn thấy các thông tin này tại Danh mục\Đơn vị trực thuộc

 

dv truc thuoc

 

cap nhat thong tin dv