Bổ sung tính năng phản hồi thông tin qua Misajsc.amis.vn/Feedback đối với phần mềm QLTS.VN

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Bổ sung tính năng phản hồi thông tin qua Misajsc.amis.vn/Feedback đối với phần mềm QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Đáp ứng nhu cầu ghi nhận ý kiến phản hồi của khách hàng trực tiếp qua phần mềm QLTS.VN

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Nhấn vào chức năng Phản hồi trên góc phải màn hình

 

feedback

 

 

Trên màn hình chức năng Phản hồi, người dùng có thể đưa ra các Yêu cầu cải tiến, Đề nghị làm thêm hoặc Thông báo lỗi; mức độ cần thiết; nội dung chi tiết của yêu cầu

Thông tin liên hệ trên chức năng Phản hồi sẽ được lấy theo thông tin người dùng đã thiết lập trong Hệ thống của phần mềm. Nếu các thông tin này đang để trống, người dùng cần bổ sung để MISA có thể liên hệ lại khi nhận được ý kiến phản hồi

Sau khi đã nhập đầy đủ Nội dung phản hồiThông tin liên hệ, nhấn nút Gửi hoặc nhấn đồng thời phím Ctrl + Enter để gửi ý kiến phản hồi

Để xem lại lịch sử phản hồi, nhấn vào xem ls phan hoi