Cải tiến chức năng in báo cáo giúp khách hàng có thể thực hiện công việc khác trong lúc chờ in những báo cáo lớn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R110 >

Cải tiến chức năng in báo cáo giúp khách hàng có thể thực hiện công việc khác trong lúc chờ in những báo cáo lớn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Từ phiên bản R110, khi in các báo cáo lớn của Sở tài chính trên phần mềm, cán bộ QLTS có thể tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ khác trong khi chờ in các báo cáo in xong, giúp tiết kiệm thời gian làm việc cho cán bộ QLTS. Đồng thời, bổ sung thông tin tiến trình in báo cáo giúp cán bộ QLTS có thể theo dõi quá trình in báo cáo đang diễn ra trên phần mềm.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R110, khi in các báo cáo lớn của Sở tài chính trên phần mềm, cán bộ QLTS phải chờ đến khi in xong báo cáo mới có thể  thao tác tiếp các nghiệp vụ khác gây mất thời gian ảnh hưởng đến thời gian làm việc của cán bộ QLTS.

- Từ phiên bản R110, trong khi in các báo cáo lớn của Sở tài chính, cán bộ QLTS có thể tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ khác trên phần mềm. Đồng thời, phần mềm có tiến trình in báo cáo giúp cán bộ QLTS có thể theo dõi quá trình in báo cáo đang diễn ra trên phần mềm.

Ví dụ: Năm 2018, cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn in báo cáo tổng hợp Mẫu số S24-H - Sổ tài sản cố định thì thực hiện như sau:

1. Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, chọn Mẫu số S24-H - Sổ tài sản cố định

2. Chọn tham số báo cáo, nhấn Đồng ý

QLTS_R110_anh_003

3. Trên thông báo của phần mềm, cán bộ QLTS có thể nhấn vào đường dẫn tiến trình xử lý in báo cáo tại đây để theo dõi tiến trình in báo cáo

QLTS_R110_anh_004

4. Cán bộ QLTS có thể thực hiện các nghiệp vụ khác trên phần mềm, khi thực hiện in báo cáo hoặc khi báo cáo in xong, phần mềm sẽ thông báo đến cán bộ QLTS để cán bộ QLTS có thể tiếp tục làm việc với báo cáo đã in

Khi thực hiện in báo cáo thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo đến để cán bộ QLTS biết

Dang_in

Khi báo cáo đã được in xong thì sẽ có một thông báo xuất hiện để cán bộ QLTS biết là đã in xong báo cáo

Da_hoan_thanh

5. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Theo dõi tiến trình in báo cáo, cán bộ thực hiện tải báo cáo đã hoàn thành dưới dạng tệp .pdf hoặc .xls

R110_theo_doi_tien_trinh

Một số lưu ý:

Đối với các báo cáo có tình trạng là Đã có lỗi khi báo cáo, cán bộ QLTS có thể nhấnThử lại để tiếp tục in lại báo cáo với các tham số đã chọn trước đó mà không cần phải thiết lập lại tham số báo cáo.

R110_Da_co_loi

Phần mềm cùng lúc chỉ xử lý tối đa 5 báo cáo. Nếu cán bộ QLTS in báo cáo lớn khi có 5 báo cáo khác đang trong tiến trình in sẽ có thông báo.

Màn hình Theo dõi tiến trình in báo cáo chỉ hiển thị tối đa 10 lần in gần nhất. Đối với các báo cáo đã hoàn thành, cán bộ QLTS nên tải về để xem và lưu trữ.

Đối với các báo cáo dữ liệu nhỏ, phần mềm thực hiện in và hiển thị luôn báo cáo mà không cần theo dõi tại màn hình tiến trình