Cán bộ QLTS mong muốn hiển thị số liệu trên các báo cáo Công khai quản lý sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, sắp xếp được nhóm tài sản theo Năm ghi tăng đế đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R61 >

Cán bộ QLTS mong muốn hiển thị số liệu trên các báo cáo Công khai quản lý sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, sắp xếp được nhóm tài sản theo Năm ghi tăng đế đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi in báo cáo Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, cho phép đơn vị tùy chọn hiển thị số liệu báo cáo theo năm ghi tăng của tài sản từ cũ nhất đến mới nhất theo từng loại tài sản để đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương.

 

Cách thực hiện

 

- Vào menu Báo cáo\Báo cáo công khai, kích đúp vào báo cáo Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác.

- Trên bảng tham số của báo cáo, tích chọn Hiển thị theo từng năm ghi tăng

- Nhấn Đồng ý

 

tham so bao cao cong khai ql phg tien

 

Congkhai_04