Cán bộ QLTS mong muốn thay đổi cách hiển thị số liệu trên sổ tổng hợp TSCĐ của đơn vị HCSN theo nhu cầu quản lý của địa phương

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R61 >

Cán bộ QLTS mong muốn thay đổi cách hiển thị số liệu trên sổ tổng hợp TSCĐ của đơn vị HCSN theo nhu cầu quản lý của địa phương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Báo cáo Tổng hợp TSCĐ của đơn vị HCSN (mẫu đặc thù U Minh Thượng) sắp xếp lại việc hiển thị tài sản như sau:

A - TSCĐ không phải là đất: Nhóm tất cả các tài sản không thuộc loại "Giá trị quyền sử dụng đất" và không phải tài sản kê khai là Nhà

B- TSCĐ là đất và công trình xây dựng trên đất: Nhóm tất cả các tài sản thuộc loại "Giá trị quyền sử dụng đất" hoặc là tài sản kê khai là Nhà

 

tong hop bao cao tscd u minh thuong