Cán bộ quản lý tài sản mong muốn nhập khẩu được thông tin CCDC tồn đầu năm và ghi tăng trong năm được xuất ra từ phần mềm MIMOSA vào phần mềm QLTS.VN

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R59 >

Cán bộ quản lý tài sản mong muốn nhập khẩu được thông tin CCDC tồn đầu năm và ghi tăng trong năm được xuất ra từ phần mềm MIMOSA vào phần mềm QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đáp ứng nhu cầu của kế toán khi chuyển theo dõi tình hình sử dụng CCDC tại đơn vị từ phần mềm kế toán MIMOSA sang phần mềm QLTS.VN: nhập khẩu được thông tin CCDC tồn đầu kỳ và ghi tăng trong kỳ.

Nội dung trên tệp dữ liệu xuất khẩu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 gồm 2 sheet:

- Sheet Số dư: là danh sách các CCDC khai báo tồn đầu năm

- Sheet Ghi tăng: là danh sách các CCDC được ghi tăng thêm trong năm

Cách thực hiện

- Sau khi thực hiện chức năng xuất khẩu CCDC bên phần mềm MIMOSA, người dùng sử dụng chính file excel trên để tiến hành nhập khẩu vào phần mềm QLTS.VN theo các bước sau:

oBước 1: Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN, trong menu Công cụ dụng cụ tích chọn Nhập khẩu công cụ dụng cụ

 

nhap khau CCDC step 1

 

oBước 2: Tích chọn Nhập khẩu từ Mimosa, chọn tệp nguồn đến file excel chứa CCDC đã xuất ra từ phần mềm MIMOSA

 

Nhap khau tu mimosa

 

oBước 3: Nhấn Tiếp theo, thực hiện ghép thông tin Bộ phận sử dụng trên tệp nhập khẩu với bộ phận sử dụng đã khai báo trên phần mềm

 

map phong ban

 

 

oBước 4: Nhấn Tiếp theo, thực hiện ghép loại công cụ dụng cụ tương ứng giữa tệp nhập khẩu và phần mềm

 

map loai CCDC

 

oBước 5: Tại bước Kiểm tra dữ liệu, người dùng có thể kiểm tra trước kết quả sẽ được nhập khẩu vào phần mềm QLTS.VN với các thông tin: Tên sheet (Số dư hoặc Ghi tăng), Dòng số, Đối tượng nhập khẩu (CCDC là số dư, khai báo hoặc ghi tăng), mã CCDC, tên CCDC.... nhấn Thực hiện để tiến hành nhập khẩu

 

kiemtradulieuCCDC

 

oBước 6: Nhấn Kết thúc, kiểm tra danh sách CCDC được nhập khẩu vào phần mềm và các chứng từ ghi tăng được sinh tự động

 

danh sach CCDC

 

ghi tang CCDC