Cán bộ quản lý tài sản muốn thay đổi cách sắp xếp trên báo cáo Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng để các phát sinh của cùng 1 mã CCDC hiển thị liên tiếp

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R73 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn thay đổi cách sắp xếp trên báo cáo Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng để các phát sinh của cùng 1 mã CCDC hiển thị liên tiếp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Cán bộ QLTS mong muốn các chứng từ phát sinh tăng, giảm, điều chuyển của cùng một mã CCDC thì sắp xếp cạnh nhau để thuận tiện theo dõi

 

 

Cách thao tác

 

Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

Nhấn đúp chuột vào Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Thiết lập thông tin trên tham số báo cáo

Nhấn Đồng ý

 

tham so s32 ccdc

 

Trên báo cáo đã in, các chứng từ phát sinh của cùng một mã CCDC sẽ được sắp xếp hiển thị liên tiếp

 

s32 ccdc