Cán bộ QLTS mong muốn xuất được các biến động của tài sản Nhà nước để nhập được vào phần mềm ĐKTS của cục Công sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R67 >

Cán bộ QLTS mong muốn xuất được các biến động của tài sản Nhà nước để nhập được vào phần mềm ĐKTS của cục Công sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Đáp ứng nhu cầu chuyển danh sách tài sản cố định phải kê khai và các biến động liên quan từ phần mềm QLTS.VN để nhập TSCĐ đầu kỳ và các biến động của tài sản vào phần mềm Đăng ký tài sản của Bộ Tài chính.

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Chọn Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN...

 

xuatDL01

 

Nhập thông tin Mã đơn vị (*): Là thông tin mã đơn vị được cấp để sử dụng trên phần mềm Đăng ký tài sản của Bộ Tài chính

xuatDL02

 

Chọn các loại tài sản cần xuất dữ liệu

Nhấn Thực hiện và chờ tiến trình thực hiện

xuatDL03

xuatDL04

Nhấn vào link Tải tệp tài liệu xml về máy, để tải tệp xuất dữ liệu

Nhấn Hủy bỏ để kết thúc việc xuất thông tin tài sản ra tệp .xml