Cán bộ quản lý tài sản muốn khi khai báo CCDC có thể tự động sinh chứng từ ghi tăng cho CCDC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R73 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn khi khai báo CCDC có thể tự động sinh chứng từ ghi tăng cho CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Đáp ứng nhu cầu ghi tăng ngay tại màn hình khai báo CCDC của cán bộ QLTS, phần mềm bổ sung chức năng Tự động ghi tăng giống như trên màn hình khai báo tài sản để tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện ghi tăng CCDC.

 

 

Cách thao tác

 

Trên màn hình danh sách CCDC, nhấn Thêm

Khai báo các thông tin của CCDC

Tích chọn Tự động ghi tăng

Nhấn Cất và Đóng, CCDC sẽ:

oTự động sinh chứng từ ghi tăng theo các thông tin đã khai báo

oChuyển trạng thái từ Chưa ghi tăng sang Đang sử dụng

 

tu dong ghi tang ccdc

 

 

* Lưu ý:

Chức năng tự động ghi tăng sẽ ẩn đi trong trường hợp khai báo năm ghi tăng của CCDC nhỏ hơn năm theo dõi