Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp muốn kiểm tra việc khai báo Phương thức hình thành tài sản và Tỷ lệ hao mòn của tài sản để đối chiếu số liệu trên báo cáo

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R75 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp muốn kiểm tra việc khai báo Phương thức hình thành tài sản và Tỷ lệ hao mòn của tài sản để đối chiếu số liệu trên báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Giúp cán bộ quản lý cấp trên kiểm tra tính chính xác của thông tin Phương thức hình thành tài sản và Số năm sử dụng mà đơn vị cấp dưới đã nhập khi khai báo tài sản để đối chiếu với số liệu trên báo cáo

 

 

Cách thao tác

 

Vào menu Tài sản\Tra cứu tài sản

Trên tiêu đề cột dữ liệu, nhấn chuột phải, trỏ vào các cột

Tích chọn hiển thị cột Phương thức hình thành; Tỷ lệ HM; Tỷ lệ hao mòn theo LTS

 

mo phuong thuc hinh thanh

 

Nhấn vào tra cứu Đến ngày và nhập ngày cần kiểm tra

Những tài sản khai báo Tỷ lệ HM không đúng so với tỷ lệ HM của loại tài sản sẽ bị bôi đỏ

 

mau do