Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLTS (giai đoạn 2)

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R105 >

Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLTS (giai đoạn 2)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R105, phần mềm sẽ cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn từ 60 ngày trở đi.

2. Hướng dẫn chi tiết

Đối với các thuê bao quá hạn từ 61 - 90 ngày:

Khi nhập thông tin đăng nhập thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo

R105.3

Đơn vị cấp trên sẽ không thể thực hiện tra cứu tài sản, tra cứu công cụ dụng cụ của đơn vị cấp dưới, đồng thời khi in báo cáo tổng hợp sẽ không chọn được đơn vị cũng như không thực hiện được việc xuất file .xml của đơn vị để thực hiện trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đối với các thuê bao quá hạn từ 91 ngày trở lên, sẽ không tìm thấy tên đơn vị của mình trên danh sách Mã ngân sách để thực hiện đăng nhập.