Với các tài sản kê khai nhập thiếu thông tin, cán bộ QLTS muốn được hướng dẫn rõ ràng để cập nhật đầy đủ đảm bảo kê khai vào phần mềm của Cục công sản đầy đủ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R105 >

Với các tài sản kê khai nhập thiếu thông tin, cán bộ QLTS muốn được hướng dẫn rõ ràng để cập nhật đầy đủ đảm bảo kê khai vào phần mềm của Cục công sản đầy đủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R105, khi các tài sản kê khai nhập sai hoặc thiếu thông tin thì cán bộ QLTS sẽ được hướng dẫn rõ ràng về cách khắc phục để có thể cập nhật đầy đủ thông tin về tài sản, đảm bảo việc nộp danh sách tài sản vào phần mềm của Cục công sản.

2. Hướng dẫn chi tiết

Với các tài sản là Đất, Nhà, Ô tô và Tài sản có nguyên giá trên 500 triệu khi thực hiện kê khai nhập thiếu hoặc sai thông tin thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để anh/chị có thể biết và cập nhật lại thông tin cho đúng.

Vào menu Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

Thực hiện khai báo thông tin về Kỳ dữ liệuDữ liệu về tài sản cần lấy. Nhấn Thực hiện.

R105.1

Chương trình sẽ hiển thị cảnh báo về các tài sản bị thiếu thông tin, anh/chị nhấn vào tại đây để tải file excel có hướng dẫn cách khắc phục để thực hiện cập nhật lại dữ liệu cho đúng.

R105.2