Cho phép đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLTS.VN

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R106 >

Cho phép đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đối với các đơn vị sắp hết hạn hoặc đã quá hạn thuê bao từ 1 - 60 ngày thì từ phiên bản R106, chương trình bổ sung tính năng gia hạn trực tuyến. Chức năng này giúp cán bộ QLTS có thể gia hạn ngay trên phần mềm QLTS.VN mà không cần phải tải phiếu đăng ký gia hạn để nhập thông tin như trước đây.

2. Hướng dẫn chi tiết

Đối với đơn vị sắp hết hạn thuê bao, nhấn vào chữ tại đây trên dòng thông báo chạy trên phần mềm

R106-28

Đối với đơn vị đã quá hạn thuê bao từ 1 - 60 ngày, nhấn vào nút Gia hạn ngay trên màn hình thông báo quá hạn.

R106-27

Hoặc vào menu Hệ thống\Tra cứu lịch sử gia hạn, nhấn Đăng ký gia hạn

R106-29

Tại bước 1 - Thông tin gia hạn, anh/chị khai báo Thông tin đơn vị đăng ký, Thông tin đơn hàng Thông tin thanh toán.

Nhấn Tiếp tục.

R106-30

Tại bước 2 - Đăng ký: Anh/chị kiểm tra thông tin trên phiếu đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm, nhấn Đăng ký.

R106-31

Sau khi nhấn đăng ký sẽ hiển thị thông báo Đăng ký gia hạn thành công.

R106-32