Chuyển danh sách CCDC đang theo dõi từ phần mềm MIMOSA sang phần mềm QLTS.VN

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ >

Chuyển danh sách CCDC đang theo dõi từ phần mềm MIMOSA sang phần mềm QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đáp ứng nhu cầu của kế toán khi chuyển theo dõi tình hình sử dụng CCDC tại đơn vị từ phần mềm kế toán MIMOSA sang phần mềm QLTS.VN: nhập khẩu được thông tin CCDC tồn đầu kỳ và ghi tăng trong kỳ.

Cách thực hiện

Sau khi thực hiện chức năng xuất khẩu CCDC bên phần mềm MIMOSA, người dùng sử dụng chính file excel trên để tiến hành nhập khẩu vào phần mềm QLTS.VN

Các bước thực hiện:

oBước 1: Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN, trong menu Công cụ dụng cụ tích chọn Nhập khẩu công cụ dụng cụ

nhap khau CCDC step 1

 

oBước 2: Tích chọn Nhập khẩu từ Mimosa, chọn tệp nguồn đến file excel chứa CCDC đã xuất ra từ phần mềm MIMOSA

 

Nhap khau tu mimosa

 

oBước 3: Nhấn Tiếp theo, thực hiện lần lượt theo các bước của chức năng nhập khẩu CCDC

 

map phong ban

 

map loai CCDC

 

oBước 4: Tại bước kiểm tra dữ liệu, người dùng có thể kiểm tra trước kết quả sẽ được nhập khẩu vào phần mềm QLTS.VN với các thông tin: Tên sheet (sheet chứa CCDC), Dòng số, Đối tượng nhập khẩu (CCDC là số dư, khai báo hoặc ghi tăng), mã CCDC, tên CCDC.... Nhấn Thực hiện để tiến hành nhập khẩu

 

kiemtradulieuCCDC

 

oBước 5: Nhấn Kết thúc, kiểm tra danh sách CCDC được nhập khẩu vào phần mềm và các chứng từ ghi tăng được sinh tự động

 

danh sach CCDC

 

ghi tang CCDC