Cán bộ QLTS mong muốn biết được thông tin cụ thể chứng từ liên quan để có thể sửa/xóa được các chứng từ phát sinh của TS/CCDC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R57 >

Cán bộ QLTS mong muốn biết được thông tin cụ thể chứng từ liên quan để có thể sửa/xóa được các chứng từ phát sinh của TS/CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng này cho phép NSD biết được chi tiết các chứng từ phát sinh liên quan của Tài sản/Công cụ dụng cụ khi có nhu cầu xóa Tài sản/Công cụ dụng cụ đó.

 

Khi đơn vị không có nhu cầu theo dõi tài sản, trên danh sách chọn tài sản cần xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

Xác nhận yêu cầu xóa tài sản trên hộp thoại thông báo.

Khi xóa các Tài sản/Công cụ dụng cụ đã có phát sinh chứng từ liên quan , phần mềm sẽ có thông báo cho NSD.  Để xem được các phát sinh của Tài sản/Công cụ dụng cụ đó, nhấn vào Xem chi tiết

 

thong bao phat sinh chung tu

 

phat sinh cua ts

 

Tương tự, trường hợp Tài sản/Công cụ dụng cụ đã có phát sinh báo cáo gửi nhận lên cấp trên, phần mềm sẽ có thông báo cho NSD

 

thong bao phat sinh BC

 

- Để xóa Tài sản/Công cụ dụng cụ, nhấn Có.

- Nếu không muốn xóa Tài sản/Công cụ dụng cụ đã chọn, nhấn Không.

- Để hủy toàn bộ lệnh xóa Tài sản/CCDC (trong trường hợp xóa nhiều Tài sản/Công cụ dụng cụ cùng một lúc), nhấn Hủy bỏ hoặc nút nut x để đóng câu thông báo.

 

NOTE

Tài sản là Giá trị quyền sử dụng đất sẽ không cho phép Xóa trong trường hợp đã có khai báo Nhà trên Đất đó.

Công cụ dụng cụ khi đã có phát sinh chứng từ Điều chuyển sẽ không cho phép Xóa.