Cán bộ QLTS mong muốn tự sắp xếp thứ tự ban kiểm kê CCDC, Tài sản theo ý muốn và sao chép danh sách được ban kiểm kê sang chứng từ cùng loại giúp thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, sử dụng

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R57 >

Cán bộ QLTS mong muốn tự sắp xếp thứ tự ban kiểm kê CCDC, Tài sản theo ý muốn và sao chép danh sách được ban kiểm kê sang chứng từ cùng loại giúp thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng này cho phép NSD sắp xếp thứ tự thành viên Ban kiểm kê trên chứng từ kiểm kê theo đúng mong muốn, đồng thời có thể chọn được danh sách Ban kiểm kê từ chứng từ kiểm kê gần nhất.

 

Cách thao tác

- Nhấn chọn Kiểm kê trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach kiem ke

 

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Thông tin chi tiết của phiếu Kiểm kê như: Ngày lập, Số phiếu, Ngày kiểm kê, Bộ phận, Mã tài sản, Tên tài sản, Bộ phận sử dụng, thông tin tài sản theo Sổ kế toán và thông tin tài sản theo kiểm kê, ...

Danh sách thành viên Ban kiểm kê

- Tại màn hình danh sách thành viên Ban kiểm kê, NSD có thể thực hiện các chức năng

thanh vien ban kiem ke

 

Thêm người kiểm kê: Cho phép thêm mới thành viên Ban kiểm kê. NSD cũng có thể chọn lại Người kiểm kê từ danh sách Ban kiểm kê đã nhập từ chứng từ gần nhất bằng cách nhấn vào mũi tên mui ten xuong trên chức năng Thêm người kiểm kê, chọn Thêm người kiểm kê từ lần nhập trước

 

them nguoi kiem ke

 

danh sach ban kiem ke tu lan nhap truoc

 

- Trên danh sách này, NSD có thể chọn lại thông tin của một hoặc nhiều người kiểm kê đã nhập trong chứng từ kiểm kê lập gần nhất bằng cách tích chọn vào ô vuông đầu dòng của người muốn chọn, nhấn Đồng ý.

 

Xóa người kiểm kê: Cho phép xóa thành viên Ban kiểm kê đang được tích chọn

Chuyển lên/Chuyển xuống: Cho phép di chuyển dòng Người kiểm kê đang tích chọn lên trên/xuống dưới các dòng khác trong danh sách.

Sửa: Để sửa lại thông tin của một thành viên Ban kiểm kê đã nhập, tích chuột vào ô thông tin cần sửa để nhập liệu.