Cán bộ QLTS hạ tầng đường bộ mong muốn ghi nhận thông tin kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ tại cuối mỗi kỳ Tháng, Quý, Năm

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R67 >

Cán bộ QLTS hạ tầng đường bộ mong muốn ghi nhận thông tin kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ tại cuối mỗi kỳ Tháng, Quý, Năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Trong phiên bản R67, phần mềm đã hoàn thiện chức năng Kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ, giúp cán bộ QLTS hạ tầng đường bộ ghi nhận thông tin kiểm kê tài sản tại cuối mỗi kỳ kế toán

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào đơn vị QLTS

Trên menu Tài sản, chuyển sang giao diện Quản lý Tài sản hạ tầng đường bộ

Nhấn vào chức năng Kiểm kê

 

kk ts htdb

 

Nhấn Thêm trên thanh menu hoặc kích chuột phải chọn Thêm. Trên màn hình sẽ xuất hiện bảng Thêm kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ

Chọn Ngày lập, Ngày kiểm kêBộ phận kiểm kê mong muốn

Nhấn vào Ban kiểm kê, tích vào them nguoi kk để nhập vào danh sách thành viên Ban kiểm kê

Nhấn Cất/Cất và Đóng/Cất và Thêm để lưu lại chứng từ vừa lập

 

cat chung tu kk TS htdb

 

Sau khi cất chứng từ kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ, người dùng có thể in được Biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ bằng cách nhấn vào nút Báo cáo trên chứng từ kiểm kê và chọn Biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ

 

bien ban kk tshtdb

 

Nếu in tại màn hình danh sách chứng từ kiểm kê, người dùng tích chọn vào chức năng bao cao nut và thực hiện tương tự.