Cán bộ QLTS mong muốn cột giá trị còn lại thể hiện đúng số liệu đến thời điểm in báo cáo để đảm bảo tính chính xác của số liệu - đối với những đơn vị Khi in Báo cáo kê khai tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R67 >

Cán bộ QLTS mong muốn cột giá trị còn lại thể hiện đúng số liệu đến thời điểm in báo cáo để đảm bảo tính chính xác của số liệu - đối với những đơn vị Khi in Báo cáo kê khai tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Trên Báo cáo kê khai tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu, để đáp ứng nhu cầu theo dõi hiện trạng của tài sản của cán bộ QLTS, thông tin của tài sản lấy lên báo cáo sẽ là số liệu tại thời điểm cuối kỳ in báo cáo

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN, nhấn đúp chuột vào Báo cáo kê khai tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu. Chương trình sẽ hiển thị bảng tham số của báo cáo như sau

 

tham so bao cao TS duoi 500tr

 

Chọn kỳ báo cáo mong muốn, sau đó nhấn Đồng ý

Số liệu hiển thị trên báo cáo sẽ là số liệu tại thời điểm cuối kỳ in báo cáo

 

bao cao ke khai TS co nguyen gia duoi 500tr