Cán bộ QLTS mong muốn có tiện ích tìm kiếm nhanh đơn vị khi xem báo cáo để không phải tìm kiếm bằng mắt trong danh sách đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Cán bộ QLTS mong muốn có tiện ích tìm kiếm nhanh đơn vị khi xem báo cáo để không phải tìm kiếm bằng mắt trong danh sách đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Hỗ trợ cho cán bộ Quản lý tài sản tại đơn vị chủ quản, khi muốn xem báo cáo của đơn vị cấp dưới thì thường phải tìm kiếm bằng mắt và kéo chuột trong một danh sách rất dài để tìm kiếm. Hiện tại cán bộ Quản lý tài sản đã có thể dễ dàng tìm được tên của đơn vị cần xem báo cáo khi in báo cáo trực tiếp tại đơn vị chủ quản

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào tài khoản của đơn vị chủ quản trên phần mềm QLTS.VN

Vào menu Báo cáo, tìm kiếm đến báo cáo cần kiểm tra tại đơn vị trực thuộc

Nhấn đúp chuột vào báo cáo. Trên màn hình sẽ hiển thị bảng tham số như sau

 

tham so bc tang giam TS

 

 

Trên ô đơn vị, danh sách bao gồm tất cả các đơn vị trực thuộc của đơn vị đang đăng nhập.

Nhập tên của đơn vị cần xem báo cáo. Người dùng cũng có thể tìm kiếm bằng cách nhập Mã đơn vị (Mã QHNS) (phần mềm cho phép tìm kiếm thông tin của đơn vị theo giá trị gần đúng)

 

loc huyen

 

Nhấn chuột vào đơn vị cần tìm, sau đó nhấn Đồng ý để xem được báo cáo