Cán bộ QLTS muốn hiển thị thông tin email khi thực hiện chức năng Lấy lại thông tin mật khẩu

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Cán bộ QLTS muốn hiển thị thông tin email khi thực hiện chức năng Lấy lại thông tin mật khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Đáp ứng nhu cầu dễ dàng nhận biết được thông tin email đã đăng ký tài khoản sử dụng trên phần mềm QLTS.VN trong trường hợp cán bộ Quản lý tài sản cần lấy lại mật khẩu đăng nhập vào chương trình

 

 

Cách thao tác

 

Trên màn hình login của phần mềm QLTS.VN, nhấn vào chức năng Quên mật khẩu

 

 

man hinh login

 

 

Trên màn hình chức năng Lấy lại mật khẩu, nhập đầy đủ tên tài khoản cần lấy lại mật khẩu và mã QHNS của đơn vị

 

 

lay lai mk

 

 

Thông tin email đã đăng ký tài khoản sử dụng sẽ được hiển thị ngay trên dòng mã xác thực (địa chỉ mail được mã hóa 1 số ký tự để đảm bảo tính bảo mật)

Nhập mã xác thực, sau đó nhấn Lấy lại mật khẩu

Dựa trên địa chỉ mail mà phần mềm đã gợi ý, người dùng đăng nhập vào mail đó để hoàn tất việc lấy lại mật khẩu