Cán bộ QLTS mong muốn ghi giảm được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R63 >

Cán bộ QLTS mong muốn ghi giảm được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng ghi giảm tài sản cho phép ghi giảm các tài sản theo lô đang sử dụng tại đơn vị giống như nghiệp vụ ghi giảm của một tài sản thông thường

 

Hướng dẫn chi tiết

 

Đăng nhập vào chương trình QLTS.VN. Vào màn hình chức năng Ghi giảm, nhấn Thêm

Trên giao diện Thêm ghi giảm tài sản, nhấn vào chức năng Chọn tài sản theo lô

 

Chon TS theo lo GG

 

Chọn lô tài sản cần ghi giảm trong danh sách Lô tài sản

 

chon lo ts GG

 

Trên danh sách tài sản con của lô vừa chọn, tích vào ô đầu dòng tại các tài sản cần ghi giảm. Hoặc thay vì tích chọn, người dùng có thể tích vào Tự động chọn và nhập số lượng tài sản mong muốn chọn vào ô dữ liệu bên cạnh. Phần mềm sẽ lấy ngẫu nhiên số tài sản trong danh sách tương ứng với số người dùng đã nhập.

 

hoan thanh gg

 

Chọn Hình thức ghi giảm phù hợp, sau đó nhấn Đồng ý

Toàn bộ các TS đã chọn sẽ được hiển thị xuống màn hình Thêm ghi giảm tài sản ban đầu.

 

cat ghi giam

 

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ

 

Ngoài ra, người dùng cũng có thể ghi giảm tài sản theo lô từ chứng từ đề nghị xử lý, nếu đã lập chứng từ Đề nghị xử lý cho tài sản theo lô trước đó (Để lập Đề nghị xử lý cho tài sản theo lô, xem hướng dẫn tại đây).

Cách thực hiện:

oSau khi nhấn Thêm chứng từ ghi giảm, nhấn chức năng Chọn phiếu đề nghị xử lý

 

chon phieu dnxl

oChọn phiếu đề nghị xử lý cho tài sản theo lô đã lập trước đó

oKiểm tra lại các tài sản trong lô trên danh sách ghi giảm, nhấn Cất để lưu lại chứng từ